Profesor
Grado en Nutrición Humana y Dietética

Contacto: a.canals@eua.edu.es

Currículum breve


Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de les Illes Balears.

Llicenciatura amb grau, amb la memòria d’investigació “Estudi sobre la determinació de Bifenils Policlorats (PCBs) en mostres d’interès ambiental”.

Màster en Ciències Ambientals European School On Enviromental Sciencies And Engineering realitzat per la Universitat de les Illes Balears i pertanyent al programa COMETT de la UE.

Expert Universitari en “Nutrició i alimentació aplicada a l’esport”.

Master UniversitariNutrició Humana i Qualitat dels Aliments”.

Premis Ciutat de Palma 1991: dins l’apartat de Ciències Naturals i amb el projecte: “Determinació de PCBs a diferents mostres d’interès per a les Illes Balears: PCBs a olis industrials i a organismes bioindicadors”.