Profesor
Grado en Odontología

Contacto: a.borras@eua.edu.es

Currículum breve

Doctor en Ciències Experimentals i Tecnologies (Física), Universitat de les Illes Balears (2009).

Máster en Física, Universitat de les Illes Balears (2007).

Licenciado en Física, Universitat de les Illes Balears (2004).

Otros datos de interés: Participación en proyectos de innovación docente: Introducció d’un sistema d’enregistrament i anàlisi automàtic d’experiments al laboratori de Física General (Universitat de les Illes Balears), Implementació d’un Edu-blog de pràctiques de laboratori de Bioquímica i Física per alumnes de secundaria (Universitat de les Illes Balears).

Subdirector del Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universitat de les Illes Balears